PROMOTION RETTIGHEDER

Denne beskrivelse omhandler forholdene vedr. fotograferingen hos KO-PRODUKTION

Ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale, som er udarbejdet i samarbejde mellem KO-PRODUKTION, kunden, produktet og/eller modellen.

Samarbejdende partnere; KO-PRODUKTION, KUNDEN og MODELLERNE er forpligtet til at overholde denne beskrivelse om brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte, og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter.

 

OPHAVSRET

KO-PRODUKTION, besidder den fulde ophavsret, samt brugsret for billeder udført med samarbejdspartnere. Som udgangs har KO-PRODUKTION altid retten til at bruge billederne til reklame, illustrationer med videre, med mindre andet skriftligt er aftalt.

KO-PRODUKTIONS kunder, samarbejdspartnere, samt modeller giver automatisk samtykke til, at KO-PRODUKTION kan udøve sine rettigheder til samtlige billeder, der optages ved fotosessionen jf. ophavsretslovens §60.

KO-PRODUKTION kan frit bruge billederne til eget brug, til udstillinger, websites, internet-profiler, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, kritiksider samt til KO-PRODUKTIONS egen markedsføring i ind- og udland.

KUNDEN kan først erhverve sig brugsretten, når det er aftalt skriftligt, og når der er afholdt betaling.

MODELLEN kan først benytte billederne til eget brug, egen markedsføring, porteføljemappe, udstillinger, eget website og internet-profiler, når kunden har indfriet sine forpligtigelser og så længe billederne er ledsaget af KO-PRODUKTIONS copyright eller kreditering.

Billederne må aldrig anvendes sådan, at KO-PRODUKTION, produktet, modellen eller kunden sættes i forbindelse med sygdom eller synspunkter af politisk, religiøs eller etisk karakter, medmindre andet skriftligt aftales.

Billederne må ikke anvendes kommercielt og må ej heller sælges videre til tredjepart, med mindre andet er aftalt skriftligt. Sker dette uden forudgående aftale, opkræves Dkr. 4.000,- pr. billede + moms.

 

Ved reklameshoots aftales forretningsgangen fra opgave til opgave, men som udgangspunkt gælder følgende:

KO-PRODUKTION har alle rettigheder til billederne

KUNDEN har brugsretten efter aftale og efter betaling

MODELLEN kan benytte billeder efter aftale, og når KUNDEN har betalt

Der kan postes billeder på de sociale medier, efter aftale, og med kreditering af KO-PRODUKTION

Billeder brugt af KUNDEN og MODELLERNE, som postes på hjemmesider og sociale medier, skal altid krediteres KO-PRODUKTION, med mindre andet er aftalt.

 

Redigeret

24. marts 2021

Your Order

Ingen varer i kurven.